UPDATE: Campagne “mag het ietsje minder zijn?”

Gepubliceerd op 8 november 2023

De verkiezingen komen eraan en daarna de formatiebesprekingen en het is zaak om de wensen van het MKB goed duidelijk te maken in politiek Den Haag. Maar ook aan de kiezer te laten weten dat de rek er helemaal uit is bij het MKB en dat verdere lastenverzwaring niet meer op te brengen is.

In de totale retail werken bijna 900.000 mensen. Samen leveren zij een grote economische en sociale bijdrage aan Nederland. Dit wordt te vaak vanzelfsprekend gevonden, omdat een winkel altijd in de buurt is.

Daarom starten we, in samenwerking met andere brancheverenigingen, de campagne ‘Mag het ietsje minder zijn?’ Hiermee willen we de meerwaarde van de winkelier breed uitdragen, zodat consumenten ons belang gaan inzien, zodat Den Haag onze belangen – en daarmee de belangen van de wijk – hoger op de politieke agenda zet en zodat wij vaker aan tafel zitten als beleid tot stand komt.

Inhoudelijk pleiten we ervoor dat dít ietsje minder mag zijn:

·         Complexe regels;
·         Accijnzen en btw;
·         Lasten bij zieke medewerkers;
·         Loonkosten voor werkgevers;
·         Lasten- en regeldruk.

En mag dit ietsje meer?

·         Waardering voor ondernemerschap;
·         Toegang tot financiering;
·         Netto-inkomen voor onze medewerkers;
·         Politie-inzet tegen winkelcriminaliteit;
·         Investering in winkelgebieden;
·         Bescherming tegen hoge huren.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, slaan voor deze campagne verschillende verenigingen de handen ineen. ‘Mag het ietsje minder zijn’ is een campagne op initiatief van de NBOV, Vakcentrum en INretail. Daarbij hebben ANKO, KNS, VNV, Poeliersbond, Techniek Nederland, Dibevo, NSO Retail, NSV en NVER zich ook hard gemaakt om aan te haken bij deze campagne.

Als lid is ook jouw netwerk van groot belang. Daarom vragen we jou of je de boodschap breed wil uitdragen op jouw socials. Ga hiervoor naar https://ietsjeminder.nl/toolkit/ en gebruik de campagnebeelden en -teksten die je daar vindt op jouw LinkedIn-, Facebook- en Instagram-pagina’s.

Laten we samen aan de bel trekken. Want jij, als winkelier, bent méér waard!

Met vriendelijke groet,
Bestuur NVER

Persbericht Lobbycampagne