Verzuimloket

Als een van uw medewerkers ziek wordt, wilt u dat alles goed is geregeld volgens de wettelijke verplichtingen. Wetgeving op gebied van verzuim was al streng, maar is door de Wet Werk en Zekerheid strenger en complexer geworden. NVER wil hierin graag praktisch ondersteunen. Daar is het NVER Verzuimloket voor.

Meldt een medewerker zich ziek, dan geeft u dit direct door aan de arbodienst. Het Verzuimloket houdt tegen aantrekkelijke tarieven de verzuimadministratie bij en zorgt ervoor dat de medewerker weer snel aan het werk gaat. Bedenk wel, een goed arbo- en verzuimbeleid zorgt voor minder ziekteverzuim, een lagere arbeidsongeschiktheid en beter gemotiveerde werknemers.

Het NVER-Verzuimloket biedt:
• Ondernemersgerichte ondersteuning en begeleiding bij het beperken van verzuim onder uw medewerkers.
• Directe Verzuimregistratie in arboproofapplicatie
• Een totaalpakket voor € 90,00 per fulltime medewerker per jaar
• Een passende Verzuimverzekering (samen met de NVER-Verzekeringsdienst).
• Ondersteunende informatie bij Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) & bedrijfshulpverlening.

Het totaalpakket bestaat uit:
• NVER Casemanagers
• Aansluiting arbodienst
• Contractopmaak
• Administratieve afhandeling gegevens werkgever en werknemer
• Basisaansluiting inclusief toegang tot het internetregistratiesysteem
• Ziek- en herstelmeldingen
• 1e contact met werkgever binnen 3 dagen, bepalen vervolgactie
• Begeleiding kortdurend verzuim
• Inzet bedrijfsarts
• Probleem analyse
• Plannen van Aanpak
• Verzuimbegeleiding na zes weken
• WIA beoordeling
• Actueel Oordeel
• Jaarlijkse verzuimrapportage

Vraag hier direct informatie aan.