RI&E

Ieder bedrijf moet een Risico-Inventarisatie & – Evaluatie invullen. Heeft u meer dan 25 werknemers, dan moet deze RI&E tevens goedgekeurd worden. De RI&E helpt u de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van uw medewerkers in uw bedrijf op te sporen. Dat staat in de Arbowet. Bij de RI&E behoort een plan van aanpak.

De NVER biedt:
• Ondersteuning via het Verzuimloket