Lobby en algemene belangenbehartiging

Een van de kerntaken van de NVER is het lobbyen en het behartigen van de belangen van entertainmentretailers. Op veel terreinen manifesteert de NVER zich om via gesprek en overleg andere relevante partijen te beïnvloeden om beslissingen te nemen die goed zijn voor de entertainmentretail. De NVER lobbyt op de terreinen:

Wet en regelgeving
Rechtstreeks of via MKB Nederland heeft de NVER contact met alle relevante ministeries en bewindspersonen. Op Europees niveau vult MKB NL de lobby in.

Handelsrelaties en omzetontwikkeling
De NVER onderhoudt contacten met handelspartners (groothandelsorganisaties, platen-, video- en gamemaatschappijen) en overkoepelende instanties (Detailhandel Nederland, NVPI) met als doel het verbeteren van de marktpositie van marktkansen voor de entertainmentretailer.

Leeftijdskwalificatie product
De NVER is betrokken bij het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM). Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van Kijkwijzer (waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen d.m.v. leeftijdsaanduiding en pictogrammen) en PEGI (betrouwbare leeftijdsindicatie van de geschiktheid van games, met het oog op de bescherming van minderjarigen). De NVER helpt u bij vraagstukken over dit onderwerp.

BREIN
De NVER is betrokken bij de Stichting BREIN. BREIN formaliseert de samenwerking tussen auteurs- en naburig rechthebbenden op het gebied van piraterijbestrijding. BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, boeken, games en interactieve software. BREIN speurt naar on- en offline piraterij, neemt civiele actie en levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie.