Jaargesprek & Personeelsdossier

Jaargesprek
Het is belangrijk om met elk van uw werknemers minstens één keer per jaar een persoonlijk gesprek (evaluatie- of jaargesprek) te voeren. Het belangrijkste doel is het verbeteren van alles wat direct of indirect met het werk te maken heeft. Hierover maakt u samen afspraken die u vastlegt in een verslag. U vraagt hoe de medewerker het werk en de samenwerking ervaart. De medewerker vertelt wat zijn wensen zijn, zoals over de ontwikkeling van zijn loopbaan of de werktijden.

Personeelsdossiers
Een personeelsdossier bevat veel persoonlijke gegevens. Een dossier bestaat meestal uit drie onderdelen: een individueel personeelsdossier, salarisgegevens en een collectief personeelsdossier.
Bepaal wie er inzage in heeft en wie het beheer ervan op zich neemt.

Een personeelsadministratie hoeft niet te worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Voorwaarde is wel dat u de administratie alleen gebruikt waarvoor deze bedoeld is en dat u deze niet aan andere administraties koppelt. Alleen de werkgever (eventueel de personeelsfunctionaris) en de medewerker zelf (onder begeleiding) hebben inzage in het personeelsdossier. De procedure dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uiteraard kan de NVER Juridische Dienst u verder helpen bij vragen.

De NVER biedt:

  • Online handleiding voeren jaargesprekken
  • Afsprakenformulier jaargesprek
  • Uitleg over personeelsdossiers
  • Ondersteuning vanuit de NVER Juridische Dienst

Klik hier om de online handleiding en het afsprakenformulier m.b.t. jaargesprekken te downloaden.