Incasso

Is het moeilijk om debiteuren te laten betalen? Geef uw vordering dan uit handen! Vaak bestaat er schroom om onbetaalde vorderingen uit handen te geven. Jammer, tenslotte gaat het om uw eigen centen. NVER-Incasso werkt op basis van No Cure, No Pay. Dat betekent dat de kosten en het risico geheel voor NVER-Incasso zijn.Wettelijke kaders
Uiteraard onderneemt u zelf ook stappen. Zo moet u na het verstrijken van de betalingstermijn – in de praktijk meestal 30 dagen – de opdrachtgever altijd een schriftelijke herinnering sturen. Dat is wettelijk verplicht. Bel, indien mogelijk, ook nog na. Heeft u na 14 dagen nog geen reactie ontvangen, dan kunt u de vordering aan NVER-Incasso overdragen. In ons traject nemen wij in maximaal 4 maanden 15 keer contact op met de wanbetaler om deze te bewegen te betalen.

De NVER biedt:
• Incasso op basis van No Cure, No Pay
• Persoonlijke en klantgerichte aanpak, waarbij behoud van de goede relatie tussen u en uw klant centraal staat
• Bewezen succesvolle aanpak
• Geen minimum factuurbedragen of beperkingen aan de ouderdom van de vordering

Voor meer informatie kunt u mailen naar hotten@classic-incasso.nl.