Arbodienstverlening

Blijf goed op de hoogte van de eisen die gesteld worden aan arbeidsomstandigheden en verzuimaanpak. Een goed arbo- en verzuimbeleid zorgt voor minder ziekteverzuim, een lagere arbeidsongeschiktheid en beter gemotiveerde medewerkers.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gedrag van werknemers op de werkvloer. De NVER ondersteunt u met informatie op het vlak van goede arbeidsomstandigheden en
een goede verzuimaanpak.

De NVER biedt:
• Ondersteunende informatie bij Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bedrijfshulpverlening
• NVER-Verzuimloket
• Verzuimverzekering