Zelfstandigenaftrek 2021 en 2022: kom je ervoor in aanmerking?

Als ondernemer kun je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Je hebt recht op deze fiscale aftrekpost als je aan een aantal gestelde criteria voldoet. Een belangrijke is het urencriterium.

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat je mag aftrekken van je winst. Hiermee wordt het belastbare bedrag verlaagd, waardoor je minder belasting betaalt. Een interessant belastingvoordeel dus. Je komt voor deze aftrek in aanmerking als:

-De Belastingdienst je als ondernemer beschouwt;
-Je aan het urencriterium voldoet;
-Je per 1 januari nog niet de AOW-leeftijd bereikt hebt;
-Je zelf (of samen met anderen) het bedrijf runt.

Het uiteindelijke voordeel op je belastbaar inkomen is uiteraard afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Hoe vraag je zelfstandigenaftrek aan?
Tijdens de aangifte inkomstenbelasting geef je bij het onderdeel 'Ondernemersaftrek' aan de hand van vragen aan wat jouw situatie is. De zelfstandigenaftrek (en de startersaftrek) worden dan automatisch verrekend in de belastingaangifte. Je hoeft dus geen aftrek aan te vragen bij de Belastingdienst.

Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek?
In 2021 is de zelfstandigenaftrek € 6.670, maar nooit hoger dan de winst die je hebt gemaakt. De aftrek was eerst hoger (€ 7.280 in 2020), maar de overheid bouwt deze aftrekpost nu elk jaar met € 360 af. Dat betekent dat de zelfstandigenaftrek 2022 neerkomt op € 6.310. Bekijk hieronder de ontwikkeling van de zelfstandigenaftrek over de jaren.

Jaar Bedrag zelfstandigenaftrek
2021 € 6.670,00
2022 € 6.310,00
2023 € 5.950,00
2024 € 5.590,00
2025 € 5.230,00
2026 € 4.870,00
2027 € 4.510,00
2028 € 4.120,00


Vanaf 2029 wordt het verder afgebouwd met jaarlijkse stappen van € 110 tot € 3.240 in 2036. Het verminderde belastingvoordeel wordt overigens deels gecompenseerd door een verhoogde heffingskorting die ervoor zorgt dat je in een lager basistarief terechtkomt voor de inkomstenbelasting.

Het kan zijn dat je winst niet hoog genoeg is om de volledige zelfstandigenaftrek toe te kunnen passen. Dan zal de Belastingdienst dit verrekenen met de komende 9 jaar, mits de winst in die jaren wel hoger is dan de zelfstandigenaftrek. Je moet zelf bijhouden welke bedragen je kunt verrekenen in die belastingaangiften.

Bron: MKB NL