Wanneer ben ik wettelijk verplicht personeel vrij te geven?

Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag en Hemelvaart. Op welke dagen moet je jouw bedrijf sluiten? Als wettelijk is bepaald dat je personeel vrij is, heb je weinig keus. Hoe weet je of je personeel recht heeft op een vrije dag of niet? Een overzicht.

Nederland kent een wirwar aan feestdagen en vrije dagen. De regels zijn voor ondernemers echter niet altijd even duidelijk. Mag je personeel verplichte vrije dagen opleggen? De ene keer zijn alleen overheidsinstellingen gesloten en de andere keer is het een verplichte zondag voor het hele land. Ook kan je personeel een verzoek indienen om de betreffende feestdag vrij te mogen zijn, bijvoorbeeld omdat de kinderen niet naar school hoeven of zodat ze er een lang weekend tussenuit kunnen. Hoe kom je erachter of je je werknemers vrij moet geven?

Cao bepaalt vrije dagen
De regel is even simpel als onbevredigend: er bestaan geen door de overheid opgelegde regels over op welke feestdagen werknemers verplicht vrij horen te zijn. Alle afspraken over op welke feestdagen wel of niet wordt gewerkt, staan in de cao waar je personeel onder valt. Hierin staat ook of werknemers die op een feestdag niet zijn vrijgesteld, recht hebben op een toeslag als ze deze dag werken. Houd dus bij het openhouden van je onderneming op feestdagen rekening met extra salariskosten.

Vakantiedagen opnemen
Indien je personeel volgens de cao geen recht op verlof heeft, kunnen je werknemers wel een vakantiedag inleveren. Op deze manier kost het je als ondernemer geen extra geld. Let wel op dat je voldoende bezetting overhoudt om je onderneming draaiende te houden. Overheidsinstellingen dwingen hun personeel soms verplicht vrije dagen op te nemen, bijvoorbeeld op de vrijdag na Hemelvaart en tussen kerst en oud & nieuw.

Feestdagen
Nederland kent nationale feestdagen en algemeen erkende feestdagen. Op deze dagen zijn zowel overheidsinstellingen als het bedrijfsleven vrij en draaien publieke instellingen zoals ziekenhuizen en de spoorwegen meestal zondagsdiensten. Deze dagen zijn het meest vanzelfsprekend om je werknemers ook vrij te geven. Veel horecabedrijven zijn echter wel open. Controleer om zeker te zijn altijd de cao van je personeel.

Nationale feestdagen:
-Koningsdag
-Bevrijdingsdag

Algemeen erkende feestdagen:
-Nieuwjaarsdag
-Goede Vrijdag
-Tweede Paasdag
-Hemelvaartsdag
-Tweede Pinksterdag
-Eerste Kerstdag
-Tweede Kerstdag

Bekijk hier het officiële vrijedagenoverzicht van 2022

Controleer de Winkeltijdenwet
Dat er geen wettelijke regels over het vrij geven van je personeel bestaan, betekent niet dat er helemaal geen regels zijn over de dagen waarop winkels hun deuren gesloten moeten houden en overheidsinstellingen dicht zijn. Om inzicht te krijgen in de regels waar je als ondernemer mee te maken kunt krijgen, kun je het best de Winkeltijdenwet raadplegen.

Bron: MKB NL