Vpb tarief 2021 en 2022: verlaging naar 15 procent

Mkb’er met een bv of nv? Dan moet je vennootschapsbelasting (vpb) betalen. Het lage vpb-tarief voor 2021 en 2022 is 15%. En in 2022 betaal je dit lage tarief over een groter deel van de winst. Hoe zit het met het vpb tarief 2021 en 2022?
 
Kies je als rechtsvorm een naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv), dan moet je van de Belastingdienst aangifte doen voor de vennootschapsbelasting (vpb). Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, minus de aftrekbare verliezen. Overigens geldt de vpb ook voor een stichting of vereniging als ze een onderneming drijven.
 
Vpb tarief 2021 
De vennootschapsbelasting is per 1 januari 2021 gewijzigd. Het gaat om wijzigingen in de tarieven én in de schijven. Meer mkb’ers gaan profiteren van het verlaagde vpb-percentage (ook wel het opstaptarief genoemd) omdat ook de schijf waarvoor het lage percentage geldt, wordt opgerekt. Heb jij in 2021 een winst van maximaal € 245.000? Dan geldt het lage tarief van 15 procent. Voorheen was de grens € 200.000.
 
Vpb tarieven 2022
In 2022 wordt de schijf waarvoor het lage vpb-tarief geldt van 15% verhoogd naar € 395.000. Dat betekent kleine bv’s profiteren van minder belasting. Daar staat tegenover dat het hoge tarief voor de vpb in 2022 wordt verhoogd van 25% naar 25,8%. Grote bv’s gaan dus meer belasting betalen.


 
Jaar 2020 2021 2022
Opstaptarief 16,50% 15% 15%
Belastbaar bedrag tot € 200.000,00 € 245.000,00 € 395.000,00
Toptarief 25% 25& 25,80%
Belastbaar bedrag vanaf € 200.000,00 € 245.000,00 € 395.000,00
 
Wijziging vpb tarieven en de jaarrekening
Belasting die in de toekomst moet worden betaald, en waarvan je nu al weet hoeveel dat is, noem je een belastinglatentie. Door de wijziging in het vpb-tarief en percentage moeten belastinglatenties worden geherwaardeerd. Laat je accountant of boekhouder je ook helpen met de beoordeling van hoe de impact van de vpb-tariefwijziging op de belastinglatenties moet worden verwerkt in de jaarrekening, winst-en-verliesrekening of in het eigen vermogen.
 
Tips vpb tarief 2021
-Maakte je in 2019 nog winst, maar draaide je door de coronacrisis verlies? Bij de bepaling van de winst voor de vpb kun je dan een zogenoemde coronareserve inbouwen. Hiermee kun je de winstbelasting uitstellen.
-Vorm je met meerdere vennootschappen samen een fiscale eenheid voor de vpb? Het kan goed zijn, om deze fiscale eenheid te verbreken. Het belastbare bedrag van € 245.000 geldt namelijk voor alle winst van alle vennootschappen bij elkaar opgeteld. Zonder de fiscale eenheid profiteer je per vennootschap van de hogere grens.
 
Bron: MKB NL