Versoepelingen vanaf 5 juni

De volgende versoepelingen gelden vanaf zaterdag 5 juni aanstaande voor de detailhandel:
•    De normale openingstijden gaan weer gelden.  
     Dat betekent dat ook koopavonden weer zijn toegestaan. 
•    Elke winkel mag 1 klant per 10 m2 ontvangen (nu dus ook de niet-essentiële winkels). 
     Kinderen tot 13 jaar worden niet meegeteld. 

Wat blijft: 
•    De verplichting om ervoor te zorgen dat het maximaal aantal bezoekers niet wordt overschreden; 
•    Duidelijke communicatie; 
     Op elke winkel hangt een poster met hygiëne- en gezondheidsregels, gedragsregels en deurbeleid (maximumaantal klanten) 
•    De basisregels: Handen wassen, afstand houden, testen bij klachten; 
•    De verplichting tot het dragen van een mondkapje in alle overdekte ruimten. 
 Lees het complete overzicht van de versoepelingen op 5 juni op de site van de Rijksoverheid. 
 
Update steunmaatregelen 
Voor het 2e kwartaal 2021 zijn er de onderstaande subsidies aan te vragen: 
 
TVL 
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het tweede kwartaal lijkt veel op zijn voorlopers. RVO opent het loket voor het aanvragen naar verwachting midden juni.  Zodra dit loket geopend wordt zal de overheid dit bekendmaken. Voor nu is het van belang dat u bekijkt in welk kwartaal u het meeste omzet heeft gedraaid Q2 2019 of Q3 2020. Het is verstandig om deze gegevens in ieder geval bij de hand te hebben voor als het loket wordt geopend. 
Er zijn drie punten die er voor de retail uitspringen: 
 
•    De optie om te kiezen voor een vergelijking met Q2 2019 of Q3 2020 om de omzetdaling en subsidie te bepalen; 
•    De verhoging van de vergoeding van 85% naar 100%; 
•    Het ontbreken van de voorraadvergoeding. 
Het is van belang om goed in de gaten te houden of u voldoet aan het criterium voor de omzetdaling van 30%.  
 
NOW 
Aanvragen NOW voor het tweede kwartaal van 2021 kan tot en met 30 juni bij het UWV. De derde versie van de NOW bestaat uit drie tijdvakken van elk 3 maanden, tussen oktober 2020 en juli 2021. Het UWV telt de tijdvakken achter elkaar door. Daarom heet de NOW 3.2 bij het UWV de 5e aanvraagperiode. Hier kunt u de NOW aanvragen.  
 
TVL-subsidie telt niet meer mee als omzet voor aanvraag van de NOW 
De TVL-subsidie telt met terugwerkende kracht vanaf oktober 2020 niet meer mee als omzet voor de NOW-aanvraag. Heeft u de NOW al aangevraagd dan wordt hier door het UWV rekening mee gehouden bij de definitieve afrekening.  
Als u TVL-subsidie heeft ontvangen en daarom geen NOW heeft aangevraagd in de derde aanvraagperiode, vanaf het 3e kwartaal 2020, dan kunt u mogelijk alsnog een aanvraag doen. Dit kan tot en met 16 juli 2021. U kunt hiervoor bellen met het UWV 088-8982004, keuze NOW. U legt uit waar u voor belt en laat uw KvK nummer, telefoonnummer en e-mailadres achter. Het UWV neemt dan contact met u op. 
Voor de vijfde aanvraagperiode geldt: 
•    U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft. 
•    Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020. 
•    De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden. 
•    Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode waarover uw omzetverlies is berekend. 
•    De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten. 
•    De TVL subsidie telt niet meer mee als inkomsten. 
•    De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. 
•    Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk. 
•    Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. 
•    U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes. 
 
Startersregeling 
Ondernemers die hun winkel nieuw hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020, kunnen in aanmerking komen voor de startersregeling. Hier vindt u de benodigde informatie om uw aanvraag in te dienen.  
Het aanvragen van TVL Q1 2021 voor deze startende ondernemingen kan van 31 mei tot 12 juli 2021 17:00 uur.  
Het kabinet heeft aangekondigd dat de steunmaatregelen nog doorlopen tot en met het derde kwartaal van 2021. Daarna zullen de steunmaatregelen waarschijnlijk stoppen.  
Hoe en of er nog verdere steunmaatregelen volgen is nog niet bekend momenteel.