Verlenging Tozo, wel met partnertoets

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor zelfstandigen wordt verlengd met drie maanden.

Partnertoets
Bij Tozo 2 worden de vermogenstoets en de levensvatbaarheidstoets nog steeds buiten beschouwing gelaten. Wel wordt de partnerinkomenstoets nu toegepast. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Bedrijfskrediet
Ook de aanvraag voor een bedrijfskrediet blijft de komende drie maanden mogelijk, tot een maximum van € 10.157. Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd ónder dit bedrag, hebben nog de mogelijkheid om bij de gemeente een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag. Voorwaarde is dat er geen sprake is van surseance van betaling of het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Toolkit
Het kabinet, de VNG en Divosa stellen een tookit beschikbaar aan gemeenten om de verlenging en de aanvraag van de uitkering zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk te houden. Sinds de aankondiging van de Tozo medio maart hebben zelfstandig ondernemers meer dan 300.000 aanvragen ingediend.

Bron: VNO-NCW / MKB-NL