Tot 20.000 euro voor vaste lasten

De bestaande regeling Tegemoetkoming ondernemers Getroffen Sectoren wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 per drie maanden.

Meer dan 30 procent omzetverlies
De TVL helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Een deel daarvan bestaat uit vaste lasten, en een deel daarvan wordt gecompenseerd. De exacte berekening wordt nog uitgewerkt. Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 voor drie maanden.

SBI-codes
Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder. De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt.

Aanvragen bij RVO
Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. De regeling geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Vaste doorlopende kosten
Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

TOGS
De TOGS-regeling (vergoeding van 4.000 euro) loopt nog tot en met 15 juni 2020. Ondernemers kunnen nog tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen.

Bron: VNO-NCW / MKB-NL