Lockdown: steunmaatregelen voor ondernemers

De harde lockdown is een flinke domper voor ondernemers. Maar hoe zit het nu met de steunpakketten? Welke corona steunmaatregelen zijn op dit moment actueel? We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

NOW5 en NOW6
De NOW is een tegemoetkoming voor werkgevers met personeel, waarmee je een deel van de loonkosten vergoed kunt krijgen en zo je personeel kunt behouden. De NOW was beëindigd, maar kreeg met de NOW5 een doorstart. Met de lockdown die tot minstens 14 januari loopt, heeft het kabinet aangekondigd dat er in het eerste kwartaal van 2022 ook een NOW-regeling zal zijn: NOW6. De NOW6 is vergelijkbaar met NOW5. Dus:

-Minstens 20% omzetverlies door de coronamaatregelen
-Subsidiepercentage van 85%
-Geldt ook voor bedrijven met medewerkers met een flexibel contract

Het loket voor de NOW5 is inmiddels geopend, tot en met 31 januari 2022. Het kabinet zal in januari de volledige voorwaarden voor de NOW6 bekendmaken.

Lees meer over de NOW

Steun aan zelfstandigen: Bbz light
Zelfstandigen hebben in coronatijd een tijdlang gebruik kunnen maken van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) als verlengstuk van de Bbz, de reguliere bijstand voor zelfstandigen. Tozo is en blijft gesloten, maar de voorwaarden van de Bbz worden de komende tijd tijdelijk versoepeld. Vandaar de bijnaam: Bbz light. Een paar wijzigingen ten opzichte van de normale Bbz:

-Er geldt er geen vermogenstoets
-Je kunt de regeling met terugwerkende kracht aanvragen (maximaal 2 maanden)

Het kabinet heeft deze versoepeling verlengd tot en met maart 2022. Hiermee krijg je als zelfstandige hulp om de periode te overbruggen totdat je weer helemaal op eigen kracht verder kunt.

Lees meer over de Bbz

TVL verlengd
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) had al een doorstart gekregen voor Q4 van 2021. Inmiddels is er ook TVL voor Q1 van 2022. De belangrijkste voorwaarden: 

-Omzetverlies van minstens 30%
-Maximaal subsidiepercentage 100%
-Het maximale subsidiebedrag voor mkb-ondernemingen is € 550.000 en € 600.000 voor grotere ondernemingen.

Het kabinet heeft € 1,9 miljard opzij gezet voor deze regeling.

Lees meer over de TVL

Belastingmaatregelen: belastinguitstel en verlaagde invorderingsrente
Ondernemers mogen tot en met 31 januari belastinguitstel aanvragen. Deze maatregel geldt ook voor ondernemers die nog niet eerder uitstel hebben aangevraagd. Dit uitstel omvat ook de kwartaalaangiftes over eind 2021 die in januari worden betaald. In de loop van januari bekijkt het kabinet of deze maatregel nogmaals verlengd wordt.

De invorderingsrente was tijdelijk verlaagd, maar zou na 1 januari langzaam maar zeker weer worden verhoogd naar het normale tarief van 4%. Nu heeft het kabinet aangekondigd dat deze rente (bedoeld om belastingschulden snel te betalen) een half jaar langer op 0,01% blijft staan. Vanaf 1 juli 2022 wordt de invorderingsrente stap voor stap opgetrokken naar het normale tarief van 4%, dat per 1 januari 2024 weer zal gelden.

Lees meer over belastingmaatregelen in coronatijd

Financieringsregelingen
Een paar financieringsregelingen die in coronatijd in het leven waren geroepen zijn:

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Qredits overbruggingskrediet

Borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf in coronatijd (BMKB-C)

Garantie Ondernemersfinanciering in coronatijd (GO-C)

Deze regelingen zouden op 31 december 2021 aflopen. Maar inmiddels is besloten dat deze regelingen verlengd worden tot en met Q2 van 2022.

Overige regelingen
Een overzicht van de overige steunmaatregelen:

Sport. Voor amateursport zijn de compensatieregelingen voor vaste lasten en huurkosten verlengd tot en met januari 2022. Ook mogen gemeenten ijsbanen en zwembaden ondersteunen. De topsport kan gebruikmaken van de TVL en NOW vanwege het verbod op publiek en de inkomsten die daardoor verloren gaan.

Arbeidsmarkt. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar om werkzoekenden te helpen in contact te komen met werkgevers. Hiervoor werkt het kabinet samen met werkgevers, de uitzendbranche, gemeenten en het UWV.

Culturele en creatieve sector. Deze sector kan rekenen op een specifiek steunpakket van € 68 miljoen tot het einde van 2021. Voor de eerste maand van 2022 is nog eens € 59,5 miljoen gereserveerd voor een steunpakket specifiek voor de culturele sector. 

Langetermijnvisie steunpakketten
De steunmaatregelen hebben inmiddels vele miljarden euro’s gekost. Er wordt natuurlijk gekeken wat de beste manier is om de samenleving en de economie verantwoord open te houden. En welke vorm van steun economisch gezien het beste werkt. Daarom is het kabinet bezig met het ontwikkelen van een langetermijnvisie over de vormgeving van steunpakketten. Hierover begin 2022 meer.

Bron: MKB Nederland