De officiële feestdagen van 2023

De officiële feestdagen in Nederland in 2023. Over het algemeen zijn dit ook vrije dagen voor je personeel, maar dit zijn geen verplichte vrije dagen die je moet toewijzen. In veel cao's zijn de feestdagen vastgelegd als vrije dagen, maar er zijn ook branches waar personeel werkt op feestdagen. 
 
Overzicht van alle officiële feestdagen
Het is natuurlijk handig om te weten wanneer je werknemers vrij nemen en op vakantie gaan. Zo voorkom je dat je ineens zonder personeel zit omdat je iedereen vrij gegeven hebt. Maar daarnaast is het ook handig om te weten wat je doelgroep bezighoudt in bepaalde periodes of op feestdagen. Daar kun je als bedrijf namelijk rekening mee houden en eventueel op inhaken.
 
SOORT FEESTDAG DATUM
Nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2023
Goede Vrijdag vrijdag 7 april 2023
Eerste Paasdag zondag 9 april 2023
Tweede Paasdag maandag 10 april 2023
Koningsdag donderdag 27 april 2023
Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023
Eerste Pinksterdag zondag 28 mei 2023
Tweede Pinksterdag maandag 29 mei 2023
Eerste Kerstdag maandag 25 december 2023
Tweede Kerstdag dinsdag 26 december 2023
 
Feestdag is niet per se vrije dag
Geen wet in Nederland legt vast dat een feestdag gelijk staat aan een vrije dag. Werknemers kunnen daarom wettelijk niet vrij eisen tijdens feestdagen. Het is belangrijk om als werkgever in de desbetreffende cao of arbeidsovereenkomst te laten opnemen of je op bepaalde feestdagen je werknemers vrij verschaft. Op deze manier kun je je werknemers altijd doorverwijzen naar hun cao of arbeidsovereenkomst als ze vragen hebben over vrije dagen in combinatie met de feestdagen.
 
 
Als je slechts een paar personen vrij kunt geven op een feestdag, is het verstandig om je personeel ruim van te voren te vragen naar hun beschikbaarheid op feestdagen. Een paar voorbeelden van officiële waarop niet iedereen vrij is:
 
Goede Vrijdag
Goede Vrijdag is zo'n officiële feestdag waarop de meeste Nederlanders wel gewoon werken, tenzij anders vermeld in de cao. Scholen zijn op deze dag meestal weg gewoon gesloten. Lees meer over Goede Vrijdag.
 
Hemelvaartsdag
De meeste bedrijven en overheidsinstellingen zijn gesloten op Hemelvaartsdag. Natuurlijk kan de cao weer anders aangeven. Ook de meeste scholen zijn gesloten op deze officiële feestdag. Lees meer over Hemelvaartsdag.
 
Bevrijdingsdag
Bevrijdingsdag (5 mei) is een nationale feestdag waarop niet iedereen vrij is. In veel cao's staat dat het alleen een vrije dag is in een lustrumjaar. Dus ook hier geldt: check de cao of het een vrije dag is voor je personeel. Voor scholen geldt 5 mei bijna altijd als feestdag waarop iedereen vrij is. Lees meer over Bevrijdingsdag
 
Tweede Pinksterdag
Tweede valt altijd op een maandag. Vandaar dat men het ook vaak heeft over Pinkstermaandag. Ambtenaren zijn vrij op deze dag, maar voor ander personeel geldt dat ze de cao moeten checken. Meestal is Tweede Pinksterdag een vrije dag.
 
Doorbetalen en toeslagen op feestdagen
Veel werkgevers vragen zich af hoe het zit met doorbetalen en toeslagen op feestdagen. Moet je je werkgever doorbetalen als hij vrij krijgt? Het antwoord op die vraag is: als hij volgens de cao vrij krijgt wel. Moet hij een toeslag krijgen als hij werkt op een feestdag? Ook dat is afhankelijk van wat er in de cao staat. Maar de wet verplicht jou als werkgever niet om een toeslag te betalen op een feestdag.
 
 
Verplichte schoolvakanties en adviesdata
De Rijksoverheid benadrukt dat de regelgeving in verband met vrije dagen en vakanties alleen geldt voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Van de scholen wordt verwacht dat ze zich aan de kerst-, zomer- en meivakantie houden. Het gaat dan om twee weken kerstvakantie, zes weken zomervakantie en één week meivakantie. De overige vakantiedata gelden als advies. Het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en universiteiten mogen zelf bepalen wanneer ze studenten vakantie geven en voor hoeveel dagen.
 
Extra vrije dagen
Tot slot hebben alle scholen, van alle niveaus, het recht om extra vrije dagen in te plannen. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de meivakantie tot twee weken of een extra vrije dag na Hemelvaartsdag. Meer informatie hierover kun je vinden in de schoolgids van de desbetreffende school.
 
Schoolvakanties 2023
 
SOORT VAKANTIE REGIO NOORD REGIO MIDDEN REGIO ZUID
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 25 februari t/m 5 maart 2023 18 februari t/m 26 februari 2023
Meivakantie 29 april t/m 7 mei 2023 29 april t/m 7 mei 2023 29 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023 8 juli t/m 20 augustus 2023 15 juli t/m 27 augustus 2023
Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023 14 oktober t/m 22 oktober 2023 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Bouwvak in 2023 
Tijdens de bouwvak in het hoogseizoen zijn veel bouwbedrijven gesloten. De bouwvak wordt niet meer centraal vastgesteld als een verplichte periode; het gaat om adviesdata. Je kunt als werkgever dus zelf bepalen - in overleg met je werknemers - wanneer de bouwvakvakantie is. Je mag dus van de adviesdata afwijken.
 
REGIO DATUM WEEK
Noord 7 augustus t/m 27 augustus 2023 32 - 34
Midden 24 juli t/m 13 augustus 2023 30 - 32
Zuid 31 juli t/m 20 augustus 2023 31 - 33