'Belastingvoorstellen goede kant op, hogere btw blijft slecht'

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden dat de meeste punten voor ondernemers in de belastingvoorstellen van het kabinet de goede kant op gaan. Alleen het voorstel om de broodnodige lastenverlichting te financieren door btw-verhogingen is slecht en niet nodig. Inmiddels is daar ook zeer breed verzet tegen in ondernemerskring. 

Loonkostensubsidie 
Het belastingvoorstel bevat een forse lastenverlichting voor burgers, dat goed is voor de economie. Arbeid wordt goedkoper, waardoor het aantrekkelijk wordt mensen aan te nemen. Een loonkostensubsidie aan de onderkant van de arbeidsmarkt maakt -behalve zzp'ers- ook werknemers in dit segment betaalbaar. En de zelfstandigenaftrek blijft gehandhaafd, constateren VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Wéér klap voor ondernemers 
Een tweede voorstel, de verhoging van de btw om de lastenverlichting te financieren, is volgens beide ondernemingsorganisaties verkeerd. Veel ondernemers, die na jaren van crisis eindelijk wat licht zien, krijgen daarmee wéér een klap. Het is bovendien ook helemaal niet nodig, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Want door de gunstige ontwikkeling van de overheidsfinanciën is er volgens hen ruimte om volgend jaar én in 2017 de lasten met in totaal netto 10 miljard euro te verlagen. 

Geen verschuiving belastingen gemeenten 
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben van meet af aan gepleit voor lastenverlichting in plaats van verschuiving van de lasten, nadat die tijdens de crisis voor burgers en bedrijven met tientallen miljarden zijn verhoogd. 
Ook een verschuiving van belastingen richting gemeenten moet er volgens de ondernemers niet komen. VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen dat de kans dat gemeenten de lasten voor bedrijven en burgers gaan gebruiken voor oneigenlijke zaken, als een te groot gemeentelijk apparaat of inkomenspolitiek, dan levensgroot aanwezig is.

Bron: VNO-NCW