Ledenpanel

Voor het bestuur van de NVER is het essentieel om regelmatig met afgevaardigden uit de entertainmentretail rond de tafel te zitten. We spreken elkaars taal en leren van de ervaringen van anderen. Om die reden heeft de NVER een ledenpanel in het leven geroepen.

Wat het belang is van een ledenpanel en hoe hebben de winkeliers hier profijt van? De NVER heeft oog voor wat er in de markt gebeurt en staat open voor feedback en commentaar. Dat wordt vanaf 2015 verwoord door een speciaal geselecteerd gezelschap. Het doel is om met collega’s van gedachten te wisselen en te discussiëren over thema’s als ondernemerschap, houding en gedrag, communicatie en promotie. Met de uitkomsten van deze gesprekken weet de NVER wat er leeft op de winkelvloeren en kan daar op in worden gespeeld. Het bestuur heeft zes ondernemers bereid gevonden om plaats te nemen in dit ledenpanel. We stellen ze graag aan u voor.


DIM VAN GERVEN
Eigenaar Coco Records in Zaandam
Lid NVER sinds 1988

 

JEROEN STROEVE
Hoofd van Sourcing Toys & Entertainment bij Bol.com
Lid NVER sinds 2003

"Het ledenpanel van de NVER is een mooie gelegenheid om met elkaar te bedenken op welke manieren wij gezamenlijk fysiek entertainment voor klanten relevant en inspirerend blijven houden. Het is iedere keer opnieuw erg interessant om van elkaar te horen wat er speelt en welke ideeën er zijn. Bol.com draagt fysiek entertainment product en lokale ondernemers een warm hart toe. Dit doen wij bijvoorbeeld door het bieden van een sterk verkoopplatform en door via het NVER ledenpanel mee te denken over marktbrede initiatieven ter promotie van fysiek product."


DOUWE MOLLEMA
Eigenaar Mollema Music World in Franeker
Lid NVER sinds 1988

“Het is natuurlijk inspirerend om deel uit te mogen maken van dit ledenpanel. Daarnaast is het uitstekend om op deze manier kennis te maken en in contact te komen met andere mensen uit de branche. Een punt dat ik ter tafel breng is dat er bij onafhankelijke winkels weinig tijd en budget is voor marketing. Er moet dus een betere ondersteuning komen vanuit de industrie. Ik hoop dat mijn bijdragen iets kunnen betekenen voor alle winkeliers.”


WILLEM JAN WESTENDORP
Mede-eigenaar Home of Entertainment in Kampen
Lid NVER sinds 2014

“We werken allemaal in een industrie die steeds kleiner wordt. Dat is een feit. Nu meer dan ooit is het dus belangrijk om kennis en kunde te delen en uit te wisselen. Iedere retailer loopt tegen gelijksoortige uitdagingen aan. We kunnen het niet meer alleen en het ledenpanel biedt uitkomst. Het blijft natuurlijk onze taak om te roepen dat fysiek product zeker nog een toekomst heeft.”


JOOST BART
Eigenaar BMM Games in Beverwijk
Lid van NVER sinds 2015

“Er is een hoop werk te verzetten binnen de entertainmentretail. Door in het ledenpanel te stappen, hoop ik daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen. Ik denk dat iedereen open staat voor ideeën die onze branche kunnen verbeteren. Mijn insteek is dat we ons iedere dag weer moeten realiseren dat we het mooiste vak ter wereld hebben en dat kan met goede ideeën alleen maar beter worden.”


MARJOLEIN VAN DAM-WOLBRINK
Eigenaresse CD Speciaalzaak Evelyn Novacek in Hoogezand
Lid van NVER sinds oprichting NVGD

“Het is belangrijk om op de hoogte te blijven en tegelijkertijd je stem te kunnen laten horen. Het is net als bij stemmen. Als je dat niet doet, moet je later niet gaan mopperen dat alles fout gaat. Ik wil mij binnen het ledenpanel vooral hard maken voor de speciaalzaken. Met de uitkomsten van de panelgesprekken wordt mede het NVER-beleid bepaald. Laten we hopen dat bijvoorbeeld platenmaatschappijen hierdoor anders gaan kijken naar de independents.”


HENK VISSER
Manager Kroese Arnhem en Kroese Online, labelmanager Kroese Records
Lid NVER sinds 1986

“Het is altijd interessant om met anderen na te denken over de huidige gang van zaken binnen onze business. Door verschillende klanken kunnen we daar dan richting aangeven. Een bijkomend voordeel is dat je van de ideeën van andere ondernemers altijd wel iets kunt op steken. Zelf stap ik met een open vizier het ledenpanel in en hoop daar een positieve bijdrage te leveren. Ideeën heb ik immers zat.”