Wetswijzigingen op het gebied van personeel Per 1 juli 2015

Wat verandert er op per 1 juli 2015 wettelijk op het gebied van je personeel, waar moet je rekening mee houden? Onder meer de tweede reeks maatregelen van de wet Werk en Zekerheid op het gebied van de ketenbepaling en ontslag.

Wet Werk en Zekerheid
Ketenbepaling aangepast
De ketenbepaling wordt aangepast, waardoor je medewerker eerder een vast dienstverband krijgt. Geef je een medewerker verschillende tijdelijke contracten die elkaar binnen zes (nu drie) maanden opvolgen, dan ontstaat na een periode van twee (nu drie) jaar een vast contract.

Dit geldt voor tijdelijke contracten die op of na 1 juli gesloten zijn, houdt hier dus vast rekening mee als je een tijdelijke kracht wilt aannemen.
Valt jouw bedrijf onder een cao met een afwijkende regeling die al voor 1 juli 2015 van toepassing was? Dan gaat deze maatregel pas in bij het einde van de looptijd van deze cao of uiterlijk 1 juli 2016. Kijk dit daarom altijd na in de cao.

Ontslagvergoeding
De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding.

Als je een medewerker laat gaan die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van eenderde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag.

Let er op dat dus ook een tijdelijke medewerker waarvan je het contract niet verlengd na twee jaar, een vergoeding krijgt (2x1/3 maandslaris)

Heb je minder dan 25 werknemers en moet je iemand om bedrijfseconomische redenen ontslaan? Dan hoef je de duur van het dienstverband pas te rekenen vanaf mei 2013. Dus moet je iemand ontslaan in juni 2016 die er sinds 2008 werkt, reken je met drie dienstjaren in plaats van acht (3x1/3 maandsalaris). Deze uitzondering geldt tot 2020.

Ontslagroute
Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan altijd via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter. Beide routes zijn alleen verplicht als je werknemer niet schriftelijk instemt met ontslag. Let op! Je werknemer kan zijn schriftelijke instemming binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, herroepen. De opzegging heeft dan niet plaatsgevonden. Ook een overeengekomen beëindigingsovereenkomst kan binnen 14 dagen worden ontbonden door de werknemer.

Krijg je van het UWV geen toestemming voor ontslag dan kun je alsnog naar de kantonrechter, maar die volgt dezelfde criteria, dus de kans op succes is klein. Als je werknemer het niet eens is met het ontslag via het UWV, kan deze binnen twee maanden naar de kantonrechter stappen.

Ontsla je een medewerker die niet schriftelijk heeft ingestemd met het ontslag zonder toestemming van het UWV, dan kan je werknemer ook naar de kantonrechter stappen om de opzegging te laten vernietigen of om een vergoeding te vragen.

Lees meer over de wijzigingen vanuit de Wet Werk en Zekerheid.

En 9 vragen en antwoorden over de nieuwe ontslagregels per 1 juli.

Bron: MKBServicedesk.nl