Vervroegde evaluatie WWZ noodzakelijk

NVER vindt het noodzakelijk dat op korte termijn de Wet Werk en Zekerheid wordt geëvalueerd. De wet is slechts enkele maanden oud, maar zorgt nu al voor grote problemen voor kleine bedrijven. 

Bedrijven die (moeten) stoppen, hadden in het verleden de mogelijkheid van de kantonrechter om in alle redelijkheid te kunnen beargumenteren dat bij het economisch moeten stoppen van het bedrijf er geen ruimte was voor een ontslagvergoeding. De nieuwe WWZ biedt die ruimte niet, waardoor bedrijven verplicht zijn om medewerkers in die omstandigheden ook een transitievergoeding aan te bieden. Het gevolg is dat werkgevers niet kunnen stoppen en hun bedrijf (vanwege de verplichte vergoeding) moeten continueren, waardoor ze nog sneller in de problemen komen.

Ook aan zieke medewerkers die na twee jaar nog ziek zijn, moet bij einde dienstverband een transitievergoeding worden betaald. Twee effecten die in de wet zijn ingeslopen, maar funest zijn voor de (kleine) werkgever. NVER roept om snelle evaluatie en reparatie van deze wet.