Vergoeding Stichting Reprorecht

De Stichting Reprorecht heeft onlangs facturen verstuurd. Het gaat om een bedrag van Euro 36,22 voor twee jaar.

Bedrijven moeten aan Stichting Reprorecht een vergoeding betalen als zij (digitaal) kopiëren uit boeken, kranten en tijdschriften. Stichting Reprorecht geeft die vergoeding door aan de auteurs van die publicaties. Omdat deze Stichting er gemakshalve vanuit gaat dat ondernemers dergelijke kopieën maken, ontvangen alle ondernemers zo’n factuur. Als u geen kopieën maakt, hoeft u echter niet te betalen.

In de brief die u ontvangt staan inloggegevens van www.reprorecht.nl. Als u inlogt klikt u op “andere mogelijkheden”. U kunt dan aangeven dat u geen kopieën maakt, waarna u het menu en de instructies van de site volgt. Als u de licentie wel betaalt, mag u weliswaar kopiëren en dat intern verspreiden, maar u mag geen gekopieerde artikelen (bijvoorbeeld recepten uit een kookboek) op uw website plaatsen, in de winkel leggen en/of meegeven aan klanten.

Het bedrijfsleven moet ook een vergoeding betalen voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd werk. De vergoeding, die geïnd wordt door Stichting Reprorecht op aanwijzing van de Minister van Veiligheid en Justitie, wordt verdeeld onder uitgevers en auteurs. 

Voor bedrijven t/m 19 werknemers is de vergoeding voor 2015/2016 vastgesteld op € 18,11.

Meer informatie over Reprorecht leest u hier.