Vakantiedagen meenemen

Vakantiedagen verjaren tegenwoordig al na 6 maanden. Het is dus zaak de opname van vakantiedagen met uw medewerkers te bespreken. 

Meenemen wettelijke vakantiedagen
De wettelijke vakantiedagen zijn in het volgende jaar nog 6 maanden geldig. Daarna vervallen ze. De wettelijke dagen die uw medewerkers dit jaar opbouwen, moeten ze dus voor 1 juli volgend jaar opnemen. 

Meenemen bovenwettelijke vakantiedagen
Ook bovenwettelijke vakantiedagen kunnen medewerkers meenemen naar het volgende jaar. Deze dagen verjaren na 5 jaar. Medewerkers moeten de bovenwettelijke vakantiedagen die ze dit jaar opbouwen, dus binnen 5 jaar opnemen.

Arbeidsongeschikt en vakantie
Ook een werknemer die arbeidsongeschikt is kan op vakantie gaan, zolang deze vakantie haar herstel niet in de weg staat. Als een zieke werknemer bij u vakantie aanvraagt, leg dan vast (door hier gezamenlijk voor te tekenen) dat u instemt met de vakantie en dat die dagen op het vakantietegoed van de werknemer in mindering zullen worden gebracht. Alleen met instemming van de werknemer mogen ziektedagen op deze manier als vakantiedagen worden aangemerkt.