UPDATE coronavirus: deze week webinars over TOZO en NOW

Dit weekend klonk er veel kritiek op de toegang tot de TOGS-regeling, de eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro voor ondernemers die door de coronamaatregelen worden getroffen. EZK kwam snel met een uitbreiding naar winkeliers in de non-food, zoals kledingzaken en schoenenwinkels. Maar nog steeds zijn er talloze ondernemers met vergelijkbare problemen die buiten de boot dreigen te vallen. Wij zijn nu met onze branches en het ministerie van EZK in overleg hoe we de toegang tot deze regeling kunnen verbreden en hoe dat soepel en laagdrempelig te organiseren.

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven via het UWV vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen voor de loonkosten ondersteuning. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.
De coronamaatregelen die tot 6 april zouden gelden, zijn verlengt tot en met dinsdag 28 april 2020. Een week voor deze datum zal door het kabinet worden geëvalueerd, of de maatregelen wederom moeten worden verlengd en in welke mate de intelligente lock-down zal worden gehandhaafd, danwel aangepast zal worden.

Graag wijzen wij u nogmaals op het loket dat wij samen met de Kamer van Koophandel hebben ingericht www.kvk.nl/corona of tel 0800-2117 waar ondernemers terecht kunnen voor informatie, hulp en advies.

Nieuwe corona-dossiers
En ook op onze eigen websites hebben wij intussen nieuwe dossiers ingericht, o.a. over Uitstel belastingen, Werk en inkomen, Financiering en Regels en veiligheid.

Bron: VNO-NCW/MKB-NL