Pinkosten verder gedaald

Het klinkt als muziek in de oren van ondernemers: de kostprijs van een gemiddelde pintransactie is voor hen de afgelopen 3 jaar verder gedaald. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan het toenemend gebruik van contactloos betalen.

Omdat contactloos betalen zorgt voor snellere afhandelingen aan de kassa worden de kosten voor pinnen gedrukt. Een gemiddelde contante betaling is voor een ondernemer inmiddels 70% duurder dan een pinbetaling. Het totale aantal transacties in het toonbankbetalingsverkeer (detailhandel, horeca, tankstations en ambulante handel) steeg ten opzichte van 2014 met 4% naar ruim 6 miljard. Daarbinnen steeg het aantal pintransacties met 26% en daalde het aantal contante transacties met 17%. Deze beweging is terug te zien in alle sectoren en dat heeft een gunstig effect op de kostenontwikkeling van pinnen.

Horeca en markt in de lift
Uit de laatste cijfers blijkt dat met name binnen de horeca en op de markt de mogelijkheid om te pinnen sterk is gegroeid. In de horeca wordt de pinpas bij 92% van alle zaken geaccepteerd, terwijl dat in 2014 nog 80% was. Bij de ambulante handel accepteert nu 85% van de kooplieden de pinpas. In 2014 was dit percentage 55%.

Contante betaling veel duurder
Een contante betaling kost een ondernemer gemiddeld € 0,29 terwijl een pinbetaling gemiddeld € 0,17 kost. Ten opzichte van 2014 zijn de gemiddelde kosten van contante betalingen 16% gestegen en die van pinbetalingen 11% gedaald.

Kostendruk betalingsverkeer gelijk gebleven
De kostendruk – de kosten uitgedrukt als percentage van de omzet – van het betalingsverkeer is over de jaren heen nagenoeg gelijk gebleven met 1,2%. Ondanks het dalende aantal contante transacties komt het grootste deel van de kosten nog steeds voor rekening van contante betalingen. De kosten hiervan bedragen € 697 miljoen, terwijl de kosten van alle pinbetalingen € 561 miljoen bedragen. Deze cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek van Panteia dat in opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen in 2018 is uitgevoerd.

Bron: Betaalvereniging.nl