Noodpakket banen en Economie

De afgelopen periode is er, samen met andere branches en via het collectief van MKB Nederland, zeer actief lobby gevoerd om aandacht te vragen voor de problemen in de branche(s). Dinsdag 17 maart werd het nieuwe pakket maatregelen gepresenteerd. De NVER is in de basis blij met de intentie van de maatregelen om de winkels zoveel mogelijk open te houden en ondernemers en medewerkers waar nodig financieel te ondersteunen.
De nieuwe maatregelen op een rij.

1. Tegemoetkoming loonkosten, werkbehoud
Bij minimaal 20% omzetverlies krijgen werkgevers 3 maanden compensatie van 90% van de loonkosten aangeboden (NOW, Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). De uitkering wordt gedaan door het UWV.

-Minimaal 20% omzetverlies
-Tot 90% compensatie van de loonkosten
-Directe betaling 80%, restant wordt later betaald
-Vaste medewerkers moeten wel in dienst blijven
-Ook bedoeld voor de uren van flexwerkers
-Met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020

Kijk hier voor meer informatie hierover.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Kijk hier voor meer informatie hierover.

2. Extra tijdelijke inkomensondersteuning voor gevestigde ondernemers en ZZP-ers
Zelfstandige ondernemers en ZZP-ers met financiële problemen wordt aangeboden hun inkomen aan te vullen tot het sociaal minimum (Bbz-regeling).

-Voor een periode van 3 maanden
-Uitgevoerd door gemeente
-Geen vermogens- of partnertoets
-Bedrag hoeft niet te worden terugbetaald

Meer informatie vind je hier.

3. Liquiditeit en bedrijfsvoering
-Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging belastingboetes
-Verruiming garantie ondernemersfinanciering
-Rentekorting Qredits naar 2%

4. Overige zaken
Noodloket - Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

De maatregelen worden uitgelegd op de website van de Belastingdienst.

WW-premiedifferentiatie - Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is. Het kabinet zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen.

Tot slot
Zodra er door de regering nieuwe of aanvullende maatregelen bekendgemaakt worden zullen wij u daar over berichten.