Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 en 1 januari 2018 veranderen de regels voor het minimumloon. Wat verandert er?

Minimumloonleeftijd
De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Het is de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook gaat in 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog.

Hoe zien de veranderingen er uit?
Hieronder ziet u de veranderingen van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en 1 juli 2019. De percentages geven aan welk deel van het wettelijk minimumloon van toepassing is voor jonge werknemers.


Per 1 juli 2017 gelden de onderstaande bedragen per maand bij een volledige werkweek. Bedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Zijn er uitzonderingen?
Mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleide Leerweg (bbl) van 18- tot en met 20 jaar, krijgen geen verhoogd minimumjeugdloon. Mbo’ers van 21 en 22 jaar gaan mee met de gewone verhoging zoals dit in de tabel hierboven staat.

Stukloon
Per 1 januari 2018 veranderen de regels voor werknemers die stukloon krijgen. Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Hoe hoog het loon is en hoeveel werk daarvoor gedaan moet worden, legt u vooraf vast in het contract met uw werknemer. Als een medewerker stukloon krijgt, moet zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen, tijdens de uren dat zij aan het werk is. Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het onder voorwaarden mogelijk om hiervan af te wijken. Of dit het geval is en welke stukloonnorm dan geldt, staat op de site van de Stichting van de Arbeid (www.stvda.nl).

Extra uren
Voor extra uren (ook wel meerwerk genoemd) moet vanaf 1 januari 2018 gemiddeld minstens het minimumloon worden betaald. Een medewerker maakt extra uren als zij meer werkt dan in uw contract staat of als zij meer uren werkt dan de werkweek telt in uw branche of organisatie. Een volledige werkweek kan 36 tot maximaal 40 uur tellen. Een voorbeeld: als een werkweek 40 telt en een medewerker werkt er 45, dan moet zij over die 45 uur gemiddeld minstens het minimumloon krijgen.

Bekijk hier de volledige tabel minimumjeugdlonen per 1 juli 2017.