Nieuw pakket maatregelen: verkopen van producten in de EU gemakkelijker en veiliger

Detailhandel Nederland is blij met het deze week gelanceerde nieuw pakket maatregelen van de Europese Commissie die het verkopen van producten op de interne markt gemakkelijker en veiliger moeten maken.

Belangrijk onderdeel van het pakket is het verbeteren van de controle op producten die door consumenten online worden aangekocht bij handelaren van buiten de EU.

Volgens eurocommissaris Jourova (verantwoordelijk voor de interne markt) is de stijging van deze directe importen van consumenten te relateren aan een toename van niet-conforme producten op de Europese Interne markt.

Margriet Keijzer, Adviseur Europese Zaken:” Het is belangrijk dat alle producten die op de Europese markt worden verkocht, voldoen aan dezelfde hoge Europese eisen zoals op het gebied van productveiligheid. Het behoud van het vertrouwen van de consument is essentieel voor de verdere groei van grensoverschrijdende e-commerce. Dit voorstel bouwt een extra veiligheidsmechanisme in wat zorgt voor een gelijk speelveld voor de online verkoop van producten.”

Het voorstel houdt in dat elke handelaar die verkoopt op de Europese markt, een vertegenwoordiger binnen de EU moet aanwijzen die verantwoordelijk is voor het verschaffen van informatie aan nationale toezichthouders over de conformiteit van producten met Europese producteisen.

Ook onderdeel van het pakket maatregelen is het gemakkelijker maken van het verkopen van producten in andere landen. Dit houdt in dat producten die in land A mogen worden verkocht, ook wettelijke in land B mogen worden verkocht zonder dat er iets aan verpakking, etiket of samenstelling moet worden veranderd. Detailhandel Nederland hoopt dat deze maatregelen zullen helpen grensoverschrijdend e-commerce te stimuleren en de consumentenkeus te vergroten.