Hoe zit het met de feestdagen in april, mei en juni

Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren staan weer voor de deur. Hierover komen altijd veel vragen binnen en daarom zetten we het één en ander nog eens voor u onder elkaar.

Gemeenten bepalen feestdagen
Of winkels op feestdagen open zijn, verschilt per gemeente. Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is dat de winkels op zon- en feestdagen voor 6:00 en na 22:00 gesloten zijn. Maar gemeenten kunnen winkeliers toestemming geven om hun winkels op deze dagen en tijden toch te openen. Dat geldt voor:

  • 1e Paasdag
  • 2e Paasdag;
  • Koningsdag;
  • Hemelvaartsdag;
  • 1e Pinksterdag;
  • 2e Pinksterdag;

Dodenherdenking
Op 4 mei is het om 20.00 uur 2 minuten stil. Dan herdenkt Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ondernemers moeten die dag hun winkel om 19.00 uur sluiten. Maar een gemeente mag toestemming geven om toch open te blijven. Dit geldt ook voor Goede Vrijdag. 

Mijn winkel is gesloten op de feestdag, hoe zit het met doorbetalen van het loon?
De medewerker heeft op een feestdag recht op doorbetaling van het loon als hij normaal gesproken op die dag arbeid verricht. U dient dus in eerste instantie te bekijken of u de medewerker zou hebben ingeroosterd op deze dag, ook indien dit geen feestdag was geweest.

Kan ik mijn medewerkers verplichten te komen werken op feestdagen?
Werken op feestdagen gebeurt in beginsel vrijwillig. Lukt het de werkgever niet om op feestdagen met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij een medewerker tot werk verplichten, tenzij deze aantoonbare gewetensbezwaren heeft.

De winkel is geopend: welk loon betaal ik? 
Dan zijn er vier mogelijkheden:

  1. Een werknemer werkt normaal gesproken ook op de dag dat de feestdag valt. De werknemer die gewoonlijk op de dag dat de feestdag valt werkt en nu niet komt werken krijgt zijn normale loon uitbetaald. Hij heeft namelijk recht op een doorbetaalde vrije dag. Dit komt niet ten laste van zijn verlof saldo ondanks dat de winkel geopend is.
  2. Een werknemer die wel komt werken en de feestdag valt op een dag dat hij normaal gesproken ook zou werken dan krijgt hij de uren doorbetaald die hij normaal gesproken zou werken en de daadwerkelijk gewerkte uren op de feestdag. Dit laatste is de toeslag zoals genoemd onder het kopje “toeslagen voor het werken op feestdagen”.
  3. Komt de werknemer die gewoonlijk niet op de dag dat de feestdag valt nu wel werken, dan krijgt deze medewerker zijn loon voor de daadwerkelijk gewerkte uren + de toeslag zoals beschreven onder het kopje “toeslagen voor het werken op feestdagen”.
  4. Een werknemer werkt normaal gesproken niet op de dag dat de feestdag val. De werknemer die gewoonlijk niet op de dag dat de feestdag valt werkt en nu ook niet komt werken krijgt uiteraard ook niet betaald voor deze dag.

Toeslagen voor het werken op feestdagen
De toeslagen voor het werken op bijzondere uren worden door de werkgever bij voorkeur uitgekeerd in vrije tijd. De toeslag in vrije tijd bestaat zoveel mogelijk uit hele of halve dagen. Voor de werknemers die de compensatie voor het werken op een feestdag altijd in geld uitgekeerd hebben gekregen, kan uitsluitend in overleg met de werknemer overgegaan worden tot een compensatie in vrije tijd. Toeslag (percentage): 100% over de gewerkte uren (bij voorkeur in vrije tijd uit te keren).