Hoe zit het met BBL'ers en het minimumloon?

Per 1 juli 2017 wijzigt de Wet minimumloon. Kern van de wijziging is dat de minimumloon-leeftijd daalt van 23 naar 22 jaar. Een volgende stap is verdere verlaging naar 21 jaar, maar daarover is nog geen definitief besluit. 

De minimumjeugdlonen zijn een percentage van het minimumloon. Voor jonge werknemers van 15, 16 en 17 jaar blijft dit percentage gelijk. Voor werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar gaat dit percentage omhoog. Concreet betekent dit dat de loonkosten voor werknemers van 18 jaar en ouder met het minimumloon, meer gaan stijgen dan alleen met de reguliere verhoging. 

De overheid houdt er rekening mee dat hierdoor minder jongeren aan een baan komen. Om te voorkomen dat dit ook voor BBL’ers (Beroeps Begeleidende Leerweg) zou gelden, komt er waarschijnlijk een uitzondering voor BBL’ers van 18, 19, 20 en 21 jaar. Hoewel dit nog niet helemaal zeker is, blijft het minimumjeugdloon voor hen mogelijk op het huidige percentage van het minimumloon. Die uitzondering geldt dus niet voor de BBL’er van 22 jaar. Die maakt vanaf 1 juli 2017 aanspraak op het minimumloon dat nu nog voor 23 jaar geldt. 

Het is ook nog onduidelijk hoe de belastingdienst weet dat een werknemer een BBL’er is. Dit is namelijk van belang omdat werkgevers voor de stijging van het wettelijk minimumloon worden gecompenseerd, hetgeen door de Belastingdienst automatisch wordt uitgekeerd. Als voor de BBL’er een lager minimumloon geldt, maar de belastingdienst weet niet dat het gaat om een BBL’er, dan wordt er geen subsidie uitgekeerd, omdat ‘het systeem’ zal aangeven dat u minder dan het minimumloon hebt betaald.