Geen verhoging of afschaffen wettelijk minimumjeugdloon!

In de politiek is het gesprek gaande om de minimumjeugdlonen fors te verhogen of zelfs af te schaffen. Voor veel NVER-leden die veelal met ook jonge (vak)mensen werken, zou een verhoging of afschaffen van het minimumjeugdloon dramatisch zijn.

De lobby van NVER is er dan ook op gericht dat de Wet Minimum Loon (WML) in de huidige vorm blijft. Laat de minimumjeugdlonen veeleer onderdeel zijn van het gesprek tussen cao-partijen. Daarnaast zou de overheid beter kunnen inzetten op fiscaal vriendelijk beleid voor de jonge medewerkers, waardoor deze netto meer overhouden van het salaris. Geen verhoging van de kosten van de werkgevers, wel verbetering van het netto-inkomen. Samen met andere detailhandelsbranches brengt NVER deze boodschap bij het Ministerie van SZW.