'Boete koppelen aan betalingstermijn geen oplossing'

VNO-NCW en MKB-Nederland zien niks in een boete voor bedrijven die facturen van leveranciers te laat betalen. De ondernemingsorganisaties stimuleren snelle betalingen liever op een positievere manier, zoals nu gebeurt met het platform Betaalme.nu. Daarnaast is de gemiddelde betalingstermijn de afgelopen in Nederland al sterk afgenomen. De regeling kan eerder het ongewenste effect hebben dat een betalingstermijn van 60 dagen, de grens volgens voorstellers Pieter Omtzigt en Agnes Mulder (CDA), de norm wordt. 

Uitzondering
Betalingen boven de 60 dagen vormen volgens onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken maar 0,07 procent van het totaal. Betalingenstermijnen van 7 of 14 dagen komen veel vaker voor. Wel is het belangrijk dat grote bedrijven beseffen wat de gevolgen kunnen zijn als ze hun kleine leveranciers te laat betalen. Betalingstermijnen hebben grote invloed op de liquiditeitspositie van bedrijven. Late betalingen van overheden en van bedrijven onderling verslechteren de liquiditeitspositie van mkb-ondernemers en kunnen ook gezonde bedrijven in financiële problemen brengen. Met het platform Betaalme.nu hebben bedrijven afgesproken om eerder te betalen.

Verpandingsverbod
Het zou daarnaast goed zijn als er een regeling komt voor verpandingsverboden. Het komt vaak voor dat opdrachtgevers in hun inkoopvoorwaarden opnemen dat leveranciers hun vorderingen niet mogen aanbieden als onderpand voor financiering. Dit beperkt de financieringsruimte van mkb-ondernemers. In onze buurlanden is deze wet inmiddels aangepast. Mkb'ers kunnen daar alle facturen aanbieden ter financiering, terwijl hun opdrachtgevers blijven gevrijwaard van administratieve rompslomp.

Bron: VNO-NCW